Úradné preklady jazyk nemecký - jazyk slovenský
 
Home
Čo je úradne overený preklad?
Oblasti prekladu
Vyhotovenie prekladu
Cenník
Osobný profil
Kontakt
Kontaktný formulár
Odkazy
Aktuality
   
 

News & Updates

 

Vitajte na stránke

pre úradne overené preklady 

 PaedDr. Oľga Wrede, PhD.


úradná prekladateľka

vymenovaná Ministerstvom spravodlivosti SR

v odbore jazyk slovenský – jazyk nemecký

 

 

Kontakt:

Južná 38

SK – 949 12 Nitra

Tel.: +421-(0)37-3907214

Mobil: +421-(0)907-522250

E-mail: olga.wrede@gmail.com

 

 
www.prekladywrede.sk