Úradné preklady jazyk nemecký - jazyk slovenský
 
Home
Čo je úradne overený preklad?
Oblasti prekladu
Vyhotovenie prekladu
Cenník
Osobný profil
Kontakt
Kontaktný formulár
Odkazy
Aktuality
   
 

News & Updates

 

KONTAKT

Tlač

PaedDr. Oľga Wrede, PhD.

Južná 38

SK – 949 12 Nitra

 

Južná 38, Nitra - Čermáň (vjazd z kruhového objazdu pri Matici slovenskej)

 

Telefón: +421-(0)37-3907214

Mobil: +421-(0)907-522250

E-mail: olga.wrede@gmail.com

 
www.prekladywrede.sk