Úradné preklady jazyk nemecký - jazyk slovenský
 
Home
Čo je úradne overený preklad?
Oblasti prekladu
Vyhotovenie prekladu
Cenník
Osobný profil
Kontakt
Kontaktný formulár
Odkazy
Aktuality
   
 

News & Updates

 

CENNÍK

 

Cena za úradne vyhotovený preklad sa prioritne riadi zákonom č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení vyhlášky č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.

Cena sa počíta za 1 normovanú stranu cieľového textu (1800 znakov s medzerami). Každá začatá strana (menej ako 1800 znakov s medzerami) sa počíta ako 1 normovaná strana.

Cena dohodou je možná.

Zľavy pre študentov a stálych klientov.

 

 


A) Vyhotovenie prekladu do 24 hodín

Preklad odborného charakteru

(zmluvy, rozsudky a pod.)                    19,92 EUR/1 normovaná strana

Preklad bežných druhov textov

(výpis z obchodného registra,

živnostenský list a pod.)                        19,00 EUR/1normovaná strana                             

Preklad štandardizovaných                

dokumentov (rodný list, sobášny list,

výpis z registra trestov a pod.)              18,00 EUR/1normovaná strana


B) Vyhotovenie expresného prekladu

Vyhotovenie v ten istý deň      29,88 EUR/1 normovaná strana

 

C) Ostatné služby

Vyhotovenie kópie (rovnopisu) prekladu      2,66 EUR + 0,10 EUR/1 strana za tlač

Overenie prekladu podľa rozsahu a závažnosti opráv   od 4,98 EUR do 19,92 EUR/1 normostrana

 

Do ceny prekladu sa v prípade zaslania poštou zarátajú poštové poplatky podľa cenníka Slovenskej pošty.

 
www.prekladywrede.sk